Wróć do listy

Gość z Francji - Anaïs Cussonnet

W roku szkolnym 2020/2021 gościmy wolontariuszkę z Francji w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.
Anaïs Cussonnet w trakcie swojego pobytu włącza się w prace przedszkola poprzez:
  • udział w zajęciach obowiązkowych, dowolnych, posiłkach, w wycieczkach, spacerach i uroczystościach,
  • podnoszenie kompetencji językowych i kulturowych dzieci i pracowników przedszkola,
  • wnoszenie życzliwej i przyjaznej atmosfery.
Językiem wolontariatu jest j. angielski i polski. Co wpisuje się w nasze działania zmierzające w kierunku przedszkola dwujęzycznego.