Wróć do listy

Pożegnanie wolontariuszy

W trakcie swojego pobytu w grupach włączali się w prace przedszkola poprzez:
• udział w zajęciach obowiązkowych, dowolnych, posiłkach, w wycieczkach, spacerach i uroczystościach,
• podnoszenie kompetencji językowych i kulturowych dzieci i pracowników przedszkola,
• wnoszenie życzliwej i przyjaznej atmosfery.