Wróć do listy

VI Edycja Konkursu Plastycznego "Jesień moich marzeń"

REGULAMIN VI EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO
 „JESIEŃ MOICH MARZEŃ”
 
Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku zaprasza dzieci w wieku 3-6 lat do udziału w konkursie plastycznym „Jesień moich marzeń”
 
CELE KONKURSU
 1. Kształtowanie kreatywności, wrażliwości artystycznej dzieci.
 2. Wzbogacenie warsztatu plastycznego – rozwijanie różnorodnych form i technik.
 3. Inspirowanie tematyką jesieni.
 4. Rozwijanie i doskonalenie  możliwości twórczych dzieci.
 5. Prezentacja i promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie.
 
ORGANIZATORZY
Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku
 
UCZESTNICY
Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Pułtusku.
Obejmuje następujące kategorie wiekowe:
 1. 3 latki
 2. 4-5 latki
 3. 6 latki
 
WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Uczestnik wykonuje jedną pracę plastyczną płaską w formacie A-3 lub A-4 techniką dowolną.
 2. Z każdej grupy wiekowej może być dostarczona 1 praca.
 3. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą dane:
- imię i nazwisko autora, wiek,
- nazwa i adres placówki delegującej,
- imię i nazwisko nauczyciela pod którego kierunkiem praca została wykonana,
 1. Do każdej pracy powinien być dołączony załącznik z klauzulą podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr1).
 2. Prace prosimy dostarczyć do 30 października 2020r. do sekretariatu Przedszkola Miejskiego Nr5 w Pułtusku ul. 17 Stycznia 6 bądź przesłać pocztą.
 3. Komisja konkursowa powołana w składzie przez organizatora dokona oceny prac, przyznając nagrody.
 4. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste otwarciem wystawy w dniu  13 listopada 2020r. o godzinie 10.00 w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Pułtusku.
 
KRYTERIA OCENY
 1. Estetyka wykonanych prac.
 2. Oryginalność, pomysłowość.
 3. Zgodność pracy z tematem.
 4. Samodzielność w wykonaniu pracy.
 5. Walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.
 
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: Justyna Godlewska 511 069 567, Anna Niesłuchowska 669 831 117
Zapraszamy do udziału w konkursie !!!
 
 Załcznik nr 1