DOSTĘPNOŚĆ

1. Komunikat Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności
2. Zarządzenie Nr13/2020 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności
3. Deklaracja dostępności
4. Raport GUS
5. Wieloletni plan działań dostosowawczych